Farsi Story Collection

The primary language of this app is Farsi] از اینکه از برنامهٔ ما استفاده می‌کنید، بی‌ نهایت سپاسگزاریم. برنامه ای‌ که پیش رو دارید، مجموعه‌ای است از داستان‌های فارسی، نوشته شده توسط نویسندگان ایرانی‌ و غیر ایرانی‌. پیشاپیش، از اینکه نظرات و پیشنهادات خود را با ما درمیان می گذارید تشکر می‌کنیم

Similar Apps View all

Comments