เสน่ห์จันทน์

เสน่ห์จันทน์ เป็นขนมมงคลสำคัญอีกชนิดหนึ่งของโบราณ อันหมายถึงผลจันทน์ที่ทั้งสวยทั้งหอมชวนให้หลงใหล ซึ่งมักจะจัดไว้ในงานหมั้น งานมงคลสมรส เพื่อให้บ่าวสาวมีชีวิตอันหอมหวาน รักกันมั่นคงยั่งยืน มีเสน่ห์ไม่เสื่อมคลาย แต่สำหรับบางที่ก็นิยมจัดรวมกับขนมทองเอก จ่ามงกุฎ สำหรับชุดที่ให้ผู้ใหญ่ หรืออวยพรแก่บุคคลที่ได้เลื่อนขั้น เลื่อนตำแหน่ง เพื่อความก้าวหน้าในการทำงาน โดยเฉพาะราชการ ซึ่งควรจะมีเสน่ห์เป็นที่รักใคร่ของบุคคลทั่วไป ไม่ว่าเจ้านาย หรือลูกน้อง ปัจจุบันขนมเสน่ห์จันทน์ค่อนข้างหายาก เพราะขั้นตอนการทำที่ยากในการปั้นแป้งให้กลมสวยเหมือนรูปลูกจันทน์นั่นเอง

Features:

  • how to cooking
  • how to bake

Comments