Comments for mtd - Lac Viet Dictionaries


avatar

20 December 2014

Cool but it doesn't work after updating data! I'm expecting to refund.


avatar

22 February 2014

nhưng cần cải thiện tốc độ tải từ điển trên mạng về, nên có thêm tùy chọn chỉ tải từ điển mình thích


avatar

26 January 2014

Khong the mo dc Can't open!